Address : 48, Hazra Road, Kolkata-700 019

University Publications


Name of the Book Author/Editor/Compiler
Banglar Baul Pandit Kshitimohan Senshastri
Bangla Bhasatattwer Bhimika Sri Suniti Kumar Chattopadhyay
Bhasa-Path Sanchayan Edited by Prak-Snatak
Bhasa Path-Parishad
B.A. Pali Selection  
Bama Bodhini Patrika Dr. Bharati Roy
Bankim Smarak Sankhya Bangla Sahitya Patrika Vol. 10
Bangla Kavye Naritter Rupayan Sri Kanak Mukhopadhaya
Bharater Sasastra Biplab 'O' Surya Sen Sri Nikunja Sen
Bharatiya Banausadhi (Vol. 6) Dr. Asima Chatterjee
(The) Blind in India & Abroad Sri S. C. Roy
Bengali Folk Ballads from Mymansingh Dr. Dusan Zbavitel
Bharat War & Pauranic Geneologis Sri D. C. Sircar
Bhakti Cult & Ancient Indian Geography Sri D. C. Sircar
Baishnab Sahitye Jadu nandan Smt. Santilata Roy
Banglar Baishnab Bhabapanna Musalman Kabir Padamanjusha Sri Jatindra Mohan Bhattacharyya
Bangla Chhander Mulsutra Amulyadhan Mukhopadhyay
Balaram Daser Padabali Dr. Manu Jane
Bangla Mudrita Granther Itihas Barun Mukhopadhyay
Bharater Rastra Bijnan Charcha Ekbal Narayan
Bhuban Mangal Dr. Bishnupada Panda
Bharater Rajniti - O - Samajik Bhiti Ranabir Samaddar
Buddhism (Paper) Kalyan Kumar Dasgupta
Bhagirathi Hooghly Basin Kanak Gopal Bagchi
Bangia Kavya Kabitay loka Aitijhyer Pravab (1910-1950) (Bengali) Sri Adip Kumar Ghosh
Brahma Sangeet & Alwar Hymns  
Bangler Bahire Bangler Gadyaer Charcha Sudhanshu Shekhar Tunga
Bangla Sahiter Kath Sri Sukumar Sen